Ouderraad

Het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten

Schoolvoetbal, schoolreisje, korfbaltoernooi, paasviering, kerstviering en avondvierdaagse … het hele schooljaar zijn er activiteiten voor leerlingen. Bij het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten krijgt de school hulp van de ouderraad. Bovendien denkt de ouderraad mee over zaken die van belang zijn voor ouders, zoals verkeersveiligheid, overblijven en de betrokkenheid van ouders.

De ouderraad probeert de activiteiten zoveel mogelijk zelf te regelen. Toch kan het voorkomen dat zij voor bepaalde activiteiten een beroep doet op de klassenouders of zelfs op ouders. Vele handen maken immers licht werk. En uw hulp wordt zeer gewaardeerd, vooral ook door de leerlingen.

Gekozen door ouders

De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders. De leden moeten de grondslag en doelstelling van de Stichting Voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk kunnen respecteren. Eens in de zes weken vergadert de ouderraad op school.

De ouderraad van 2023-2024 bestaat uit:

  • Marlies den Besten (voorzitter)
  • Christian Nijmeijer (penningmeester)
  • Manon Gortzak (secretaris)
  • Susanne Timmer
  • Jolien Geurtsen
  • Wendy Boer
  • Frank van Ark
  • Manon van Nijenhoff
  • Petra van Staden
  • Edwin Engelgeer

Namens het team zijn afgevaardigd Gerlinda Berger en Andrea Kuiper.

E-mail ouderraad: ortriangel@stichtingvco.nl

Ouderbijdrage

Activiteiten organiseren kost geld. Daarom vraagt de ouderraad u elk jaar om een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld samen met de medezeggenschapsraad. Voor 2020-2021 geldt een vrijwillige ouderbijdrage van 15 euro per kind. Kinderen die na 1 januari 2021 op school zijn gekomen betalen 10 euro.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken