Oudercommunicatie

 

Onze school staat midden in de samenleving, waarbij voor ons het kind centraal staat. Alleen door goed samen te werken, kun je echt iets voor elkaar betekenen. Ouders en verzorgers zijn onze belangrijkste partners. Samen delen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de kinderen.

Nieuwsbrief

Elke twee weken ontvangt u per mail de nieuwsbrief van de directie. Hieronder vindt u de nieuwsbrieven van dit schooljaar. Elke week ontvangt u van de leerkracht van uw kind een weekmail met daarin de belangrijke onderwerpen voor de komende week.

Nieuwsbrief 12

2021-2022

Download

Nieuwsbrief 11

2021-2022

Download

Nieuwsbrief 10

2021-2022

Download

Nieuwsbrief 09

2021-2022

Download

Nieuwsbrief 08

2021-2022

Download

Nieuwsbrief 07

2021-2022

Download

Nieuwsbrief 06

2021-2022

Download

Nieuwsbrief 05

2021-2022

Download

Nieuwsbrief 04

2021-2022

Download

Nieuwsbrief 03

2021-2022

Download

Parro-app

Volg de schoolavonturen van je kind met Parro

 • Blijf altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken
 • Ontvang leuke foto’s van de groep of stuur een berichtje naar de leerkracht om snel iets te regelen

Voor meer informatie en een handleiding over Parro, zie de veelgestelde vragen op Parro – Volg de schoolavonturen van je kind | ParnasSys

Oudergesprekken

Op verschillende manieren zijn we in gesprek met ouders. Hierbij heeft de school gekozen voor de onderstaande structuur voor deze gesprekken:

 • Kennismakingsgesprek: Bij de start van de cursus nodigen we alle ouders uit om informatie van hun kinderen te verstrekken: een eerste kennismaking en informatie vanuit de ouders naar de leerkracht.
 • Informatieavond: De leerkrachten van de groepen 1, 3 en 8 houden in de eerste weken van het schooljaar een informatieavond. Hier worden de ouders ingelicht over de gang van zaken in het komende jaar. De betreffende ouders krijgen hiervoor een uitnodiging.
 • Voortgangsgesprek: In november worden voortgangsgesprekken georganiseerd.
 • Rapportgesprek 1: In februari worden de ouders uitgenodigd voor een tien minutengesprek of een zorggesprek. Tijdens dit gesprek is er aandacht voor de ontwikkeling van uw kind en is er aandacht voor de resultaten van gemaakte toetsen binnen het CITO-leerlingvolgsysteem.
  Wilt u tussendoor een gesprek, dan kunt u dat altijd bij de leerkracht aangeven.
 • In groep 8 wordt in februari/maart met de ouders van de groep 8-leerlingen het VO-advies besproken.
 • Pré-adviesgesprek: Aan het eind van het cursusjaar worden de ouders van de kinderen uit groep 7 uitgenodigd voor een gesprek over het Pré-advies VO.
 • Rapportgesprek 2: Aan het eind van het cursusjaar is er nog een mogelijkheid om naar aanleiding van het rapport een gesprek te voeren met de leerkracht van uw kind. Dit is een facultatief gesprek, waarbij de ouders dat zelf kunnen aangeven of de groepsleerkracht.