Medezeggenschapsraad

Belangrijk om samen met ouders te praten

Het is belangrijk dat ouders en school samen praten én beslissen over zaken op het gebied van organisatie, onderwijs en opvoeding, vanuit een christelijke overtuiging. Daarvoor is er de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van het personeel en de ouders van CBS De Triangel.

Jaarverslag MR 2020-2021

Download

MR-werkplan 2021-2022

Download

Onderwerpen

Belangrijke besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft altijd kenbaar maken aan de directie. De MR overlegt met de directie onder andere over:

  • de verbetering van het onderwijs;
  • het kiezen van leermethodes;
  • de personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
  • het schoolplan;
  • de besteding van geld en gebouwen;
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • de communicatie en betrokkenheid naar ouders;
  • de individuele leerlingenbegeleiding en –zorg;
  • de (sociale) veiligheid (in en rond de school)

De MR is er dus niet voor individuele probleemsituaties. Die situaties zult u moeten bespreken met de betreffende leerkracht en/of de directie. Voor bepaalde voorgenomen besluiten heeft de MR (of een deel van de MR) instemmingsrecht of adviesrecht (klik voor een uitgebreide uitleg over beide rechten).

Samenstelling

Namens het personeel

Mijn naam is Warner de Boer. Ik ben leerkracht van groep 8b. Dit is mijn vierde jaar op CBS de Triangel. Hiervoor heb ik 11 jaar op CBS de Schakel gewerkt. Ik zit nu een paar jaar in de MR van de Triangel, omdat ik het leuk vind om mee te denken over beleidsmatige zaken en in de MR een stem heb op om op te komen voor het personeel en uiteraard de kinderen van de Triangel.

Mijn naam is Mariëlle van Heeringen. Ik werk sinds 2007 met veel plezier op de Triangel. Naast leerkracht ben ik ook moeder van twee kinderen op school.
Mijn roots liggen in het mooie Middelburg, daar kreeg ik mijn eerste baan in het jaar 2000.
Na twintig jaar in het onderwijs aan het werk te zijn, kan ik oprecht zeggen dat ik nog iedere dag met plezier naar mijn werk ga. Ik geef les in de midden-en bovenbouw. Daarnaast ben ik middenbouwcoördinator en neem deel aan het managementteam van onze school.
Naast het feit dat ik al behoorlijk wat jaren meedraai in de MR, ben ik ook afgevaardigd namens onze school in de GMR.

Mijn naam is Paula Hoogezand – van den Hazel. Al twaalf mooie jaren mag ik werken op CBS de Triangel als leerkracht in de bovenbouw. Momenteel sta ik voor groep 7 op woensdag, donderdag en vrijdag. Ik zit in de Medezeggenschapsraad namens het team van CBS de Triangel.

Mijn naam is Annemiek Schuurman. Ik ben sinds 2013 werkzaam op cbs De Triangel; dit schooljaar in groep 6. Ik verdiep me graag in de beleidsmatige aspecten van een school en het onderwijs in het algemeen. Daarnaast vind ik het belangrijk om de verbinding en communicatie tussen ouders en de school sterker te maken, in mijn ogen een essentieel onderdeel van goed onderwijs. Samen staan we sterk!

Namens de ouders

Mijn naam is Rudy van de Pol, 40 jaar oud, getrouwd met Linda van de Pol. Wij hebben onze kinderen Tobias (groep 1), Charlotte (groep 5) en Julia (groep 7) op de Triangel zitten. Sinds 4 jaar vertegenwoordig ik de ouders in de MR, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Tevens vertegenwoordig ik de ouders namens de CBS de Triangel in de GMR van de VCO.

Mijn naam is Leonie Matthijsse, getrouwd met Jeroen en moeder van Jarno (12), Isa (9) en Finn (6). Jarno zit na acht jaar op de Triangel sinds augustus op het VO. Sinds september 2019 zit ik in  de MR van de Triangel. Ik vind het erg leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school. De MR is een mooie gemêleerde club van ouders en leerkrachten die kritisch meedenkt met het beleid van school. In het dagelijks leven werk ik in het onderwijs, ik hoop dat ik met mijn ervaring en betrokkenheid van meerwaarde kan zijn voor het onderwijs op de Triangel.

Ik ben Frank Schuchard, geboren en getogen in Harderwijk. Ik ben getrouwd met Marjolein en samen hebben wij twee kinderen. Felien zit in groep 5b en Ties in groep 3a. In mijn dagelijkse werk ben ik bezig om verbindingen te maken tussen allerlei partijen en kijken waar we elkaar kunnen versterken. Naast dat ik betrokken wil zijn bij het onderwijs van mijn kinderen, wil ik kijken waar wij elkaar op dit vlak kunnen versterken. Toen afgelopen zomer de plek in de MR vrij kwam leek het mij een mooie kans om een bijdrage te kunnen leveren aan het onderwijs op De Triangel.

Mijn naam is Myriam van Tol. Ik ben getrouwd met Pim. Samen hebben wij drie kinderen: Lize (12 jaar), Max (10 jaar) en Joost (8 jaar). In het dagelijks leven werk ik bij de GGD. Daar houd ik mij onder andere bezig met het programma Gezonde School. Inmiddels zit ik voor het vierde jaar in de MR. Ik vind het leuk om de school, via de MR, beter te leren kennen en mee te denken over het beleid van de school. De MR wordt naar mijn idee gevormd door een mooi club leerkrachten en ouders die allemaal betrokken zijn en kritisch meedenken over de doorontwikkeling van de Triangel.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school van de Stichting voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR). Dat kan een leerkracht zijn, maar ook een ouder. De GMR overlegt ongeveer tien keer per jaar over allerlei zaken die alle scholen aangaan, zowel lokale als landelijke ontwikkelingen en beleidszaken.

Namens De Triangel zijn de afgevaardigen Rudy van de Pol en Mariëlle van Heeringen.

In contact met de MR

Heeft u vragen, opmerkingen of aandachtspunten voor de MR, dan kunt u altijd een MR-lid aanspreken of een e-mail sturen naar: mrtriangel@stichtingvco.nl

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken