Medezeggenschapsraad

Belangrijk om samen met ouders te praten

Het is belangrijk dat ouders en school samen praten én beslissen over zaken op het gebied van organisatie, onderwijs en opvoeding, vanuit een christelijke overtuiging. Daarvoor is er de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van het personeel en de ouders van CBS De Triangel.

MR- werkplan 2023-2024

Download

Jaarverslag MR 2020-2021

Download

3 oktober 2023
30 oktober 2023
13 december 2023
23 januari 2024
20 maart 2024
22 april 2024
25 juni 2024

U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

De notulen zijn op te vragen via mrtriangel@stichtingvco.nl

Onderwerpen

Belangrijke besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft altijd kenbaar maken aan de directie. De MR overlegt met de directie onder andere over:

  • de verbetering van het onderwijs;
  • het kiezen van leermethodes;
  • de personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
  • het schoolplan;
  • de besteding van geld en gebouwen;
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • de communicatie en betrokkenheid naar ouders;
  • de individuele leerlingenbegeleiding en –zorg;
  • de (sociale) veiligheid (in en rond de school)

De MR is er dus niet voor individuele probleemsituaties. Die situaties zult u moeten bespreken met de betreffende leerkracht en/of de directie. Voor bepaalde voorgenomen besluiten heeft de MR (of een deel van de MR) instemmingsrecht of adviesrecht (klik voor een uitgebreide uitleg over beide rechten).

Samenstelling

Namen van links naar rechts:
Warner de Boer (personeel)
Debby van Dijk (ouder)
Annemiek Schuurman-Ammerlaan (personeel)
Rudy van de Pol (ouder)
Frank Schuchard (ouder)
Sharon Ruitenberg-de Jong (personeel)
Paula Hoogezand-van den Hazel (personeel)
Andjenie Bhansing (ouder)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school van de Stichting voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR). Dat kan een leerkracht zijn, maar ook een ouder. De GMR overlegt ongeveer tien keer per jaar over allerlei zaken die alle scholen aangaan, zowel lokale als landelijke ontwikkelingen en beleidszaken.

Namens De Triangel zijn de afgevaardigen Rudy van de Pol en Mariëlle van Heeringen.

In contact met de MR

Heeft u vragen, opmerkingen of aandachtspunten voor de MR, dan kunt u altijd een MR-lid aanspreken of een e-mail sturen naar: mrtriangel@stichtingvco.nl

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken