Ziekmelding

 

Als uw kind ziek is, verwachten wij een berichtje hiervan. Wilt u voor aanvang van de school de leerkracht van uw kind een Parrobericht of een e-mail sturen?

Als een kind niet op school komt en we hebben geen bericht ontvangen van verhindering, dan zullen wij telefonisch contact opnemen met de ouders.

Verlof

Soms kan extra verlof noodzakelijk zijn op grond van gewichtige omstandigheden, zoals het moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, verhuizing, huwelijk of het overlijden van een familielid. Als dit verlof minder dan tien dagen beslaat, kan de schooldirecteur in deze en andere zeer bijzondere omstandigheden toestemming geven voor extra verlof. Hierbij dient de directeur zich te houden aan de bepalingen van de leerplichtwet.

Vraagt u meer dan tien dagen verlof aan? Dan is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. Wij mogen slechts een keer per jaar verlof verlenen buiten de officiële schoolvakanties. Bovendien mogen we maximaal tien verlofdagen verstrekken. Dit verlof mag niet plaatsvinden in de eerste weken van het schooljaar.

Meer informatie vindt u op de site Verlof leerplicht | Meerinzicht

Formulieren voor verlofaanvraag kunt u krijgen op school of hier downloaden.

Download hier het aanvraagformulier:

Verlof aanvragen

Download

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken