Samenwerken binnen de school

Op De Triangel vinden wij het prettig om samen te werken met experts om onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Daarom werken onder andere de logopedist, fysiotherapeut, dyslexiespecialist en de mensen van Intraverte binnen de school. Met de experts zijn korte lijnen over hoe wij het kind in de klas zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Deze specialisten betrekken we ook bij onze studiedagen. Samen halen we zo het beste uit de samenwerking. Lees hieronder meer over onze partners.

Dyslexiebehandeling

De Orthopedagogische Praktijk Ermelo (OPE) biedt onderzoek en behandeling bij leer-, sociaal-emotionele en gedragsproblemen. Ouders en leerlingen kunnen bij ons terecht in Ermelo en Harderwijk (bibliotheek in het Stadhuis). Op dinsdagochtend verzorgen wij op De Triangel dyslexiebehandelingen. Voor meer informatie zie www.ope-online.nl of bel ons op 0341-454090.

Kinderfysiotherapie

Quiek Familie Fysio, is een fysio praktijk voor het hele gezin.

Vriendelijke en fysieke aandacht voor jou en je kind(eren). Dat is waar wij voor staan. Een praktijk die zich in een prettige sfeer op de hele familie richt. Bij Quiek Familie Fysio kun je terecht voor fysiotherapie, cesartherapie, kinderfysiotherapie/kinderoefentherapie en handtherapie.

Quiek wordt overigens uitgesproken als kwiek. En dat is niet voor niets, want kwiek betekent: fris, levenskrachtig, vitaal. En dat is waar wij graag aan werken. Samenwerking met de school is van groot belang voor het kind. Quiek is daarom ook erg blij met de samenwerking met De Triangel.

Meer informatie over ons vindt u op www.quiek.nl

Typecursus

Al bijna 25 jaar geeft BA&T op meer dan 60 scholen computertypen voor de jeugd in Overijssel, Drenthe en Gelderland. Tegenwoordig is het op een goede manier bedienen van een toetsenbord een onmisbare vaardigheid. Kinderen die goed hebben leren typen zijn beter voorbereid op het voortgezet onderwijs en beroep.  Natuurlijk is het 10-vingersysteem blindtypen daar voor het meest geschikt.

BA&T onderscheidt zich van andere instituten door de volgende zaken:

 • ieder kind beschikt de gehele les over een eigen computer
 • geen schriftelijke / internet cursus waarbij een goede begeleiding ontbreekt
 • examens worden door examinatoren afgenomen, dus een erkend diploma
 • ervaren, goed geschoolde en enthousiaste docenten
 • extra aandacht en een speciaal aangepast lesmateriaal en examen voor kinderen met dyslexie
 • cursisten gebruiken ons eigen systeem waarin voortgang en huiswerk wordt bijgehouden

Meer informatie kunt u vinden op www.typewise.nl of via 038 – 38 56 041.

Logopedie

Binnen onze school werken we met is logopedist Mireille Peters samen.

mireille@logopedie-zeewolde.nl

Bibliotheek op school

In september 2021 zal de Bibliotheek op De Triangel officieel in gebruik genomen worden.

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

Intraverte

Intraverte biedt laagdrempelige ondersteuning aan kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld bij hulpvragen als:

 • ‘Ik heb weinig zelfvertrouwen.’
 • ‘Ik kan me niet goed concentreren in de klas.’
 • ‘Ik word soms heel boos zonder dat ik weet waarom.’
 • ‘Mijn hoofd zit zo vol.’
 • ‘Ik val vaak.’
 • ‘Ik kan nog steeds niet fietsen.’
 • ‘Ik vind gym stom.’

Wij helpen kinderen zich bewust te worden van hun eigen gedrag en hoe zij dit kunnen sturen. Dit doen we door aan te sluiten bij de eigen ontwikkeling van een kind: via spel en beweging in de gymzaal van CBS De Triangel.

Wil je graag meer weten over onze hulpvragen en werkwijze? Kijk dan op onze website: www.intraverte.nl of bel naar: 0578-688127.

GA! Harderwijk

 

Op onze school is het team GA! Harderwijk actief. Voor GA! Harderwijk is het van groot belang dat kinderen vanaf jonge leeftijd gemotiveerd worden om plezier te hebben in sport en bewegen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat sport en bewegen een positieve invloed heeft op de fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele ontwikkeling en de gezondheid van het kind. Kinderen in Harderwijk kunnen via GA! meedoen met een breed, laagdrempelig sportaanbod. Ook geeft het team van GA! de lessen bewegingsonderwijs op onze school.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

“GA! zet zich naast het bewegen ook in voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Dit doen zij met het programma ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’. Binnen JOGG wordt er gewerkt aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Bij JOGG werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs en zorgpartijen, samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld zijn!

Meer informatie

De kinderen en de ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten via de nieuwsbrief en ouderapp van onze school. Of u kijkt op de website van www.gaharderwijk.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin

Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn wij betrokken bij de school van uw kind. Wij zijn Marjo van der Vegte  (jeugdverpleegkundige GGD) en Corinne Elgersma (Jeugd- en gezinswerker CJG). Wij werken heel nauw samen met de internbegeleider van de school. Met regelmaat is er een CJG  inloopspreekuur op school en kunt u uw vragen aan ons stellen.

Een aantal mogelijke vragen kunnen zijn:

“Ons kind is erg onzeker”,

“Ons kind  is erg verdrietig door onze scheiding”,

“Ons kind plast nog steeds in bed”,

“We weten niet goed hoe om te gaan met het gedrag van ons kind”,

“We maken ons zorgen over het gehoor of zicht van ons kind”.

We gaan samen met u, en eventueel in overleg ook met de school, in gesprek over uw vraag en maken hier samen een plan voor.

U kunt zich via school aanmelden, met uw vragen langskomen op het inloopspreekuur op school ( zie voor data de nieuwsbrief) of u kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft dagelijks een telefonisch spreekuur van 9:00 tot 12:00 uur en is bereikbaar via 0341-799904. Voor opvoedinformatie, aanbod van cursussen/ trainingen en activiteiten zie www.cjgharderwijk.nl

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken