Missie & visie

Laat je zien en laat je horen. Dat vinden we belangrijk op De Triangel: jouw geluid, jouw persoonlijkheid. Als we daar een goed beeld van hebben, kunnen we aanreiken wat jou verder brengt in je ontwikkeling; taal en rekenen natuurlijk, maar vooral ook samenwerken, communiceren en creativiteit. We leren je problemen op te lossen en zorgen ervoor dat je digitale vaardigheden oefent. Zo ben je voorbereid op wat de samenleving straks van je vraagt.

Onze kernwaarden

Positiviteit: Positief zijn en blijven brengt je verder.

Ambitieus: Wij willen vooruit, omdat we allemaal beter worden van ontwikkeling.

Stralen: Wij willen dat elke leerling gaat stralen. Dat doen we zelf ook.

Saamhorigheid: Als wij het samen doen, kunnen we heel ver komen.

Innerlijke kracht: Innerlijke kracht voedt je zelfvertrouwen. Je krijgt dan plezier in ontdekken.

Normen en waarden

Goed onderwijs geeft normen en waarden mee waar je als leerling de rest van je leven iets aan hebt. Wij doen dat vanuit onze christelijke identiteit. Een mooie basis, die ouders en kinderen een veilige en prettige plek biedt. Er is ruimte voor openheid en uitwisseling, omdat we op De Triangel begrijpen dat we als basisschool meegaan in de geest van de tijd, zonder ons te laten meeslepen door allerlei hypes.

Verbonden met elkaar

Wij vinden het belangrijk dat we met elkaar verbonden zijn: leerlingen, ouders en leerkrachten. Samen zijn we een team dat van betekenis is voor de leerlingen. Wij helpen hen om zich te ontwikkelen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Hoe meer en sterker we daar samen in optrekken, hoe beter het is voor uw kind. Zo scheppen we samen een leeromgeving waarin uw dochter of zoon zich prettig, veilig, gezien en gewaardeerd voelt. We gaan altijd uit van het positieve; van mogelijkheden, die er zijn voor ieder kind.

Onze aanpak

We richten ons op drie hoofdgebieden: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

  • kwalificatie gaat om kennis verwerven, vaardigheden leren en goed gedrag;
  • socialisatie gaat om je plek vinden in de bestaande tradities en de tijd waarin we leven;
  • persoonsvorming gaat over vrijheid en verantwoordelijkheid en hoe je daarmee omgaat.

Om dat voor elkaar te kunnen krijgen zorgen we voor een prettige en rustige leeromgeving.

Aandacht voor kwaliteit

Goed onderwijs staat of valt met de capaciteiten van de leerkrachten. Daarom zorgen we ervoor dat ons team continu wordt bijgeschoold. We volgen de ontwikkeling van elke leerling systematisch in ons leerlingvolgsysteem. Wie minder goed vooruitkomt, krijgt extra hulp. Een leerling die wat sneller gaat, stimuleren we ook. Alle leerlingen werken hierbij regelmatig op computers en tablets.

We evalueren geregeld en zijn dan kritisch op onszelf en de lessen. Ook ouders en leerlingen vragen we regelmatig wat zij vinden van ons onderwijs. Zo krijgen we een goed beeld van onze kwaliteit.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken