Jaarplan

Een nieuw schooljaar met nieuwe plannen…

Voor de zomervakantie beslist het team van de Triangel met welke plannen zij het volgende schooljaar aan de slag gaan. De onderwerpen zijn aangedragen in gesprekken met ouders en/of leerlingen, komen uit de uitslagen van ouderenquêtes of tevredenheidsonderzoeken of uit onze kwaliteitszorg.

In het schooljaar 2021-2022 is er in ons jaarplan onder andere aandacht voor:

  1. Concretiseren van onze visie op spelend leren in de groepen 1 en 2. Implementatie van de observatiemethode KIJK.
  2. Operationalisering van de schoolbibliotheek in het kader van de ‘Bibliotheek Op School’ (stimuleren leesplezier).
  3. Integratie ICT-devices in het pedagogisch-didactisch handelen.
  4. Integratie van talentontwikkeling in het onderwijsaanbod, waaronder operationalisering van het sciencelab en het aanbieden van muzieklessen door een vakdocent.
  5. Implementatie van het beleid ‘Educatief Partnerschap’ en intensiveren van de contacten met ouders.
  6. Actief betrekken van leerlingen bij de ontwikkelingen in de school.
  7. Doorontwikkeling tot brede school.

Via onze tweewekelijkse nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken