Continurooster

 

Het overblijven op De Triangel wordt verzorgd door Lunchkidz. Om het overblijven te bekostigen vraagt de school aan alle ouders een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage dekt de kosten die de school moet maken om het overblijven te organiseren.

Ouderbijdrage overblijven

Overblijven op school kost geld. Daarom vraagt de school u elk jaar om een vrijwillige bijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld samen met de medezeggenschapsraad. Voor 2021-2022 geldt een vrijwillige bijdrage van € 60 per kind uit groep 1 tot en met 4 en €80 per kind uit groep 5 tot en met 8.

U kunt dit bedrag in twee termijnen per schooljaar betalen. De eerste termijn in oktober en de tweede termijn in januari. U ontvangt hiervoor een betalingslinkje van de school.

Kinderen die na 1 januari 2021 op school zijn gekomen betalen alleen de tweede termijn.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken