Downloads

Schoolgids 2021-2022

Download

Dyslexieprotocol

Download

Aanvraag verlof formulier

Download

Schoolondersteunings profiel

Download

Educatief partnerschap

Download

Protocol echtscheiding en verbroken relatie

Download

Huiswerkbeleid

Download

Autoriteit Persoonsgegevens

Download

Wat is de AVG?

Download

Checklist 5 gebieden AVG

Download

Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming

Download

Vervangingsprotocol

Download

Sociaal veiligheidsplan

Download

Klachtenregeling & Meldcode kindermishandeling

 

De scholen van Stichting VCO Harderwijk-Hierden hanteren allen dezelfde klachtenregeling en zijn gehouden aan de landelijke verplichte meldcode. In de schoolgidsen leest u een korte toelichting hierop en wordt u voor het overige naar de VCO-website verwezen. De meldcode treft u als bijlage achter de klachtenregeling.

In de regeling wordt onder andere gesproken over de externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon. Voor Stichting VCO Harderwijk-Hierden betreft dit mevrouw N. Wassink. Bereikbaar via het mailadres nwassink@centraalnederland.nl.