U bevindt zich hier: Ouders » Ouderraad

De ouderraad

Schoolvoetbal, schoolreisje, korfbaltoernooi, paasviering, kerstviering en avondvierdaagse … het hele schooljaar zijn er activiteiten voor leerlingen. Bij het organiseren en uitvoeren van deze activiteiten krijgt de school hulp van de ouderraad. Bovendien denkt de ouderraad mee over zaken die van belang zijn voor ouders, zoals verkeersveiligheid, overblijven en de betrokkenheid van ouders.

Uw hulp wordt gewaardeerd

De ouderraad probeert de activiteiten zoveel mogelijk zelf te regelen. Toch kan het voorkomen dat zij voor bepaalde activiteiten een beroep doet op de klassenouders of zelfs op ouders. Vele handen maken immers licht werk. En uw hulp wordt zeer gewaardeerd, vooral ook door de leerlingen.

Ook in de ouderraad?

Elk jaar vertrekken er ouders uit de ouderraad, bijvoorbeeld omdat hun kind van school is gegaan. ‘Nieuwe’ ouders zijn dus altijd welkom. Voor het schooljaar 2018-2019 zoeken wij enthousiaste ouders die de ouderraad willen versterken. Hebt u interesse? Woon dan eens vrijblijvend een bijeenkomst bij. Zo krijgt u een idee wat de ouderraad zoal doet. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de ouderraad.

Notulen

Eens in de zes weken vergadert de ouderraad op school. Soms is het noodzakelijk om vaker bijeen te komen. Van de vergaderingen wordt een actie- en besluitenlijst gemaakt. Deze zijn op te vragen via ortriangel@stichtingvco.nl.
 

Ouderbijdrage

Activiteiten organiseren kost geld. Daarom vraagt de ouderraad u elk jaar om een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld samen met de medezeggenschapsraad. Voor 2018-2019 geldt een vrijwillige ouderbijdrage van 20 euro per kind. Kinderen die na 1 januari 2019 op school zijn gekomen, betalen 10 euro.
- Jaarrekening schooljaar 2017-2018

Huidige samenstelling ouderraad

 • Nicole Honing (voorzitter)
 • Helma Spaander (secretaris)
 • Christian Nijmeijer (penningmeester)
 • Susanne Timmer
 • Jolien Geurtsen
 • Vanessa van den Bor
 • Wendy Boer
 • Frank van Ark
 • Marlies den Besten
 • Evelien van den Berg

  Voorstellen OR
 • Mariska Foeke – Kruizinga (leerkracht)
  Sigrid Overbeek (leerkracht)

Mailadres ouderraad: ortriangel@stichtingvco.nl