U bevindt zich hier: De Triangel » Rots en Water

Training Rots en Water

Alle leerlingen van groep 7 en 8 krijgen de psychofysieke training  Rots en Water. De training bestaat uit acht lessen van elk negentig minuten. De jongens en meisjes krijgen apart les. Na les 8 slaan de kinderen als afsluiting een plankje door. Als symbool voor het gaan van je eigen weg, vanuit een positieve overtuiging en zelfbeeld.

Doelstellingen

Deze training heeft meerdere doelstellingen. Namelijk: het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en van communicatieve en sociale vaardigheden. Belangrijke thema’s zijn ook de preventie van geweld en seksueel geweld, het maken van eigen keuzes en het gaan van een eigen weg. ‘Rots’ staat voor het bewustzijn van de eigen mogelijkheden en de persoonlijke levensweg. De Rots aanvaart en accepteert de taken en verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt en is zich bewust van de zinvolheid en roeping. ‘Water’ staat voor het inzicht dat een mens in het vervullen van zijn of haar levensweg de andere mens diep in beider hart ontmoet. Dat wezenlijke grenzen tussen mensen niet werkelijk bestaan en dat dit diepe gevoel van verbondenheid de vanzelfsprekendheid van werkelijke communicatie in zich draagt.

Bouwstenen van het levenshuis

De leerlingen leren én ervaren tijdens de trainingen de drie bouwstenen van hun levenshuis: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Dit huis heeft bovendien vier woonlagen (veiligheid, assertiviteit, sociale vaardigheden en innerlijk kompas) en een zolder (solidariteit en spiritualiteit). De rode draad in de training is communicatie: ‘Ik en de ander’ en ‘ik en mijn binnenwereld’. Bij elke vorm van communicatie kun je een keuze maken tussen de harde rotsopstelling en de soepele wateropstelling.

Doelstellingen

Met Rots en Water willen we onze leerlingen bijstaan in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Zodat ze uitgroeien tot echte, fijne en authentieke mannen. Of tot vrouwen die zich bewust zijn van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid binnen de samenleving en hun taken daarin. Een specifiek doel van de cursus is jongens om te leren gaan met macht, kracht en onmacht. Jongens kunnen dader zijn van geweld (waaronder seksueel geweld), maar ook slachtoffer. Daarom wordt hen geleerd zich te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld én om oog en gevoel te krijgen voor grensoverschrijdingen. Een ander specifieke doel is om meiden te leren om te gaan met macht, kracht en onmacht. Meiden kunnen slachtoffer worden van geweld, waaronder seksueel geweld, maar ook dader of mede verantwoordelijke. Daarom wordt hun geleerd zich te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld, maar ook om oog en gevoel te krijgen voor grensoverschrijdingen.

Vaste structuur

De cursus wordt verzorgd door Joost, medewerker van Ikos training & hulpverlening en gecertificeerd Rots en Water-trainer. De training kent een vaste structuur. Elke les start met een kringgesprek over de inhoud en bedoeling van de les. Hierna doen de leerlingen (conditie)oefeningen en spelen. Daarna volgt een kringgesprek, waarin de leerlingen reflecteren op eigen handeling en beleving. Na elke les krijgen de kinderen huiswerkvragen mee, die worden besproken met de groepsleerkracht.

Meer informatie

www.ikos-harderwijk.nl >