U bevindt zich hier: De Triangel » Profielschets

Profielschets

CBS De Triangel staat voor:

Veiligheid

Elk kind moet zich op school veilig en beschermd kunnen voelen. Vanuit een veilige situatie durft een mens iets onbekend te verkennen en dus te leren. Veiligheid en pesten verdragen zich niet met elkaar.

Gelijkwaardigheid

In onze omgang met kinderen moet blijken dat alle kinderen ons even lief zijn. Dat wil niet zeggen dat in onze visie alle kinderen gelijk zijn. Wij willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de talenten mogelijkheden van ieder kind.

Positieve stimulansen

We willen in onze omgang met kinderen zo veel mogelijk het goede onder de aandacht brengen. Het is gemakkelijker het ongewenste gedrag te noemen en daar over te vallen. Wij willen elkaar echter stimuleren oog te hebben voor het goede.

Differentiatie

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de unieke mogelijkheden van elk kind, werken we met het volgende differentiatiemodel: basisstof, herhaling en verdieping.

Leren

Een school is een instituut, waar kinderen komen om te leren. Dit leren moet breed worden opgevat: sociale omgang moet je ook leren. Leren is niet alleen een activiteit van de hersens (cognitieve kennis), maar ook van de handen en van de fantasie.